Đánh giá: 5/5

Chạy quảng cáo chuyển đổi

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


Chạy quảng cáo chuyển đổi

1,198,800 VNĐ

999,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 1: Tổng quan Quảng cáo chuyển đổi
05:36
Bài 2: Làm video Quảng cáo chuyển đổi sao cho đúng
05:45
Bài 3: Ladipage tối ưu hóa
06:39
Bài 4: Hướng dẫn mount TikTok Pixel
05:37
Bài 5: Hướng dẫn lên QCCĐ chiến dịch và quảng cáo mô hình
12:58
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>