Đánh giá: 5/5

Chỉnh sửa clip chuyên nghiệp trên điện thoại

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


900,000 VNĐ

800,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 2: Các mẹo chỉnh sửa clip trong Capcut
04:03
Bài 3: Chèn nhạc và hiệu ứng âm thanh trong Capcut
07:54
Bài 4: Thay đổi tốc độ, hiệu ứng ra vào trong Capcut
08:11
Bài 5: Chèn text và nhãn dán trong Capcut
10:02
Bài 6: Thêm hiệu ứng giọng nói trong Capcut
06:31
Bài 7: Phông xanh trong Capcut
03:20
Bài 8: Thực hành Phông xanh trong Capcut
07:45
Bài 9: Hướng dẫn làm video biến hình
02:31
Bài 10: Hướng dẫn tạo ảnh 3D
00:46
Bài 11: Hướng dẫn chèn cữ FINAL
02:44
Bài 12: Hướng dẫn chèn giọng chị gg
01:21
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>