Đánh giá: 5/5

Content Tiktok chuyển đổi cao

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


2,400,000 VNĐ

2,000,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 1: Công thức content chuyển đổi cao theo công thức P-S-S-L-A
06:49
Bài 2: Trọng tâm để có một kênh tiktok chuyển đổi cao
01:53
Bài 3: Quy trình 4 bước để có kênh tiktok chuyển đổi cao
02:00
Bài 4: Hãy là chính mình trên TikTok để xa hơn
02:21
Bài 5: Đừng tạo ra 1 clip có giá trị trên tiktok
01:18
Bài 6: Tiết lộ Shock - 1000 người mới có 2 người kiếm được tiền trên TikTok
03:44
Bài 7: Để ra nhiều tiền, hãy tập trung vào thị trường mục tiêu
02:12
Bài 8: 3s quyết định sự thành công của 1 video
01:23
Bài 9: Mở đầu bằng nhân vật cụ thể để giữ chân người xem
01:01
Bài 10: Dành cho kênh chuyên gia, chia sẻ kiến thức
02:39
Bài 11: Bán hàng bằng câu chuyện
01:59
Bài 12: Nỗi đau thời trang nữ_2
00:58
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>