Đánh giá: 5/5

Quảng cáo tăng view, follow

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


4,000,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 2: Tổng quan giao diện Tiktok Ads
05:15
Bài 3: Tổng qua về ADS View
03:29
Bài 4: Hưỡng dẫn target khi set camp
12:31
Bài 5: Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tùy chỉnh
03:08
Bài 6: Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tùy ý
03:03
Bài 7: Lấy mã video tiktok
02:03
Bài 8: Hướng dẫn chạy tăng view
06:37
Bài 9: Hướng dẫn chạy tăng Follow
03:39
Bài 10: Xem và đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch
04:42
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>