Đánh giá: 5/5

TikTok Big Boom tuần 1

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


0 VNĐ

0 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 2: 5 bước xây dựng hệ thống
02:36
Bài 3: Mô hình kiền 3 chân
05:36
Bài 4: Sai lầm của mô hình cũ
02:34
Bài 5: So sánh bigboom content và viral content
03:50
Bài 6: Ví dụ về content bigboom
08:53
Bài 7: Ví dụ về mô hình kiềng 3 chân và Lí do khiến đối thủ bỏ cuộc
09:42
Bài 8: Xây dựng hệ thống săn cá mập và chọn thị trường
17:56
Bài 9: Bài học điều tra đối thủ và chiến lược 3C
16:33
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>