Đánh giá: 5/5

TikTok Big Boom tuần 2

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


0 VNĐ

0 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 2: Định hình phong cách bản thân 3-3-3
17:26
Bài 3: Điều khiến bạn có sức ảnh hưởng đến hàng triệu người
22:24
Bài 4: Xây dựng bộ lạc
11:57
Bài 5: Những yếu tố tăng traffic hoặc tăng sell
18:15
Bài 6: Những loại concept phổ biến
15:50
Bài 7: 7 bước xây kênh trên tiktok
16:57
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>