Đánh giá: 5/5

Xây dựng thương hiệu cá nhân triệu đô

Bởi Trưởng môn - CẤN MẠNH LINH


900,000 VNĐ

800,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


CEO Công ty TNHH Short Video Hack
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Người thầy đứng sau thành công của hàng loạt các Sát thủ video ngắn đình đám, các kênh TikTok chuyển đổi cao như Bác sĩ Cung, Bác sĩ Tâm, Vua chốt sale Duy Anh, Mốc Shop, Chụp ảnh cùng MME, Mai An DIY...
- Người lĩnh xướng trường phái Sát thủ video ngắn

Trưởng môn

CẤN MẠNH LINH

Bài 2: 3 câu hỏi quan trọng trong xây dựng THCN
07:37
Bài 3: Tôi là ai ?
06:41
Bài 4: Công thức 3-3-3
06:44
Bài 5: Tự kỉ ám thị
05:49
Bài 6: Tần số rung động
07:19
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>